ročník 2020_zveřejněno 8. září 2020 ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 12006-2 (73 0101) Budovy a inženýrské stavby − Organizace informací o stavbách − Část 2: Rámec pro klasifikaci; vydání: květen 2017
Změna Z1; (idt ISO 12006-2:2015); Vydání: Září 2020
Označení ČSN ISO 12006-2 se mění na ČSN EN ISO 12006-2

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ
JAKO ČSN

ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; EN 12697-1:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; Vydání: Září 2018

ČSN EN 12697-6 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa; EN 12697-6:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-6 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa; vydání: listopad 2012

ČSN EN 12697-11 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem; EN 12697-11:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-11 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem; vydání: listopad 2012

ČSN EN 12697-14 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 14: Obsah vody; EN 12697-14:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-14 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 14: Obsah vody; vydání: únor 2002

ČSN EN 12697-19 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 19: Propustnost zkušebního tělesa; EN 12697-19:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-19 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 19: Propustnost zkušebního tělesa; vydání: říjen 2012

ČSN EN 12697-20 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY); EN 12697-20:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-20 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY); vydání: říjen 2012

ČSN EN 12697-21 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese; EN 12697-21:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-21 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese; vydání: říjen 2012

ČSN EN 12697-22 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 22: Zkouška pojíždění kolem; EN 12697-22:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-22+A1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 22: Zkouška pojíždění kolem; vydání: prosinec 2007

ČSN EN 12697-28 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti; EN 12697-28:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-28 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti; vydání: březen 2002

ČSN EN 12697-34 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 34: Marshallova zkouška; EN 12697-34:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-34 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 34: Marshallova zkouška; vydání: říjen 2012

ČSN EN 12697-39 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou; EN 12697-39:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-39 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou; vyhlášena: listopad 2012

ČSN EN 12697-40 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 40: Propustnost in situ; EN 12697-40:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-40 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 40: Propustnost in situ; vydání: listopad 2012

ČSN EN 12697-45 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 45: Zkouška SATS; EN 12697-45:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-45 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 45: Zkouška SATS; vyhlášena: listopad 2012

ČSN EN 12697-46 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem; EN 12697-46:2020; platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-46 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem; vydání: listopad 2012

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

01/0067/20 Posuzování shody − Slovník a obecné principy (EN ISO/IEC 17000:2020 + ISO/IEC 17000:2020)

72/0017/20 Geotechnický průzkum a zkoušení − Geotechnický monitoring − Část 4: Měření tlaku vody v pórech: Piezometry (FprEN ISO 18674-4 + ISO 18674-4:2020 **)

73/0081/20 Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles (EN 12697-29:2020 **)

73/0082/20 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí − Část 1−4: Obecná zatížení − Zatížení větrem (revize ČSN EN 1991-1-4 ed.2)