ročník 2020_zveřejněno 7. srpna 2020 ÚNMZ

.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 4259-1+A1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky Preciznost metod a výsledků měření Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; (idt ISO 4259-1:2017);(idt ISO 4259-1:2017/Amd.1:2019); vydání: srpen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; vydání: leden 2019

ČSN EN ISO 4259-2+A1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky Preciznost metod a výsledků měření Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; (idt ISO 4259-2:2017); (idt ISO 4259-2:2017/Amd.1:2019); vydání: srpen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 4259-2 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 2: Výklad a použití preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; vydání: leden 2019

ČSN EN ISO 22477-5 (72 1008) Geotechnický průzkum a zkoušení Zkoušení geotechnických konstrukcí Část 5: Zkoušení injektovaných kotev; (idt ISO 22477-5:2018); vydání: srpen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 22477-5 (72 1008) Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 5: Zkoušení injektovaných kotev; vyhlášena: leden 2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ
JAKO ČSN

ČSN EN ISO 4259-3 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; EN ISO 4259-3:2020; ISO 4259-3:2020; platí od 2020-09-01

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 18674-3 (72 1012) Geotechnický průzkum a zkoušení Geotechnický monitoring Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry; vyhlášena: únor 2018
Změna A1; (idt EN ISO 18674-3:2017/A1:2020); (idt ISO 18674-3:2017/Amd.1:2020); platí od 2020-09-01

OPRAVY ČSN

ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 14: Obecná zatížení Zatížení větrem; vydání: duben 2007
Oprava 4; vydání: srpen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 14: Obecná zatížení Zatížení větrem; vydání: duben 2013
Oprava 1; vydání: srpen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO
DO PLÁNU

01/0053/20 Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 1: Určování průměrné hloubky profilu (EN ISO 13473-1:2019 +; ISO 13473-1:2019)

73/0065/20 Dočasné stavební konstrukce – Provedení – Požadavky na výrobu (EN 17293:
2020 **)

73/0072/20 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí (EN 1794-2:2020 **)

73/0075/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva – Rotační vakuové destilační zařízení (EN 12697-3+A1:
2018 **)

73/0077/20 Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb – Pojmy a principy (FprEN ISO 23387 +; ISO/FDIS 23387)