EAPA zveřejnila čísla za rok 2018

Z údajů, které zveřejnila počátkem roku EAPA, vyplývá, že celková výroba horkých a teplých asfaltových směsí v Evropě činila 297,7 mil. tun.
Pokud sledujeme vývoj 28 zemí EU, jedná o celkem třetí rok za sebou, kdy spotřeba rostla. V těchto zemích bylo vyrobeno celkem 240,5 mil. tun, zatímco v roce 2017 výroba činila 233,9 mil. tun.
Zajímavé je sledovat i vývoj v jednotlivých zemích:
– Turecko s celkem 41,7 mil vyrobených tun asfaltových směsí bylo i v roce 2018 největším evropským výrobcem,
– za Tureckem následuje Německo s celkem 41 mil tun, přičemž Německo zaznamenalo meziročně pokles o 2,4 %,
– třetí pomyslnou příčku obsadila Francie s celkem 35 mil tun. Ve Francii pak došlo meziročně k nárůstu o 3,9 %.
Celková produkce všech 33 evropských zemích je však stále o 15 % nižší, než tomu bylo v roce 2007 těsně před finanční krizí. V tomto roce bylo dosaženo zatím absolutně nejvyšší výroby – v roce 2007 bylo vyrobeno celkem 347,7 mil tun.
Zajímavý je však údaj o využití R-materiálu, které je na vysoké úrovni. Celkem 16 zemí udává, že ze zpětně získaného recyklátu v množství 49, 5 mil tun bylo zpětně do asfaltových směsí použito celkem 76 %! Dalších 20 % bylo použito do nezpevněných vrstev, což znamená, že pouhá 4 % byla deponována. Tato čísla dokladují, že i stavební sektor přispívá výrazným dílem k záměrům Evropské komise, tzv. „The European Green Deal“.
Bezesporu dalším zajímavým údajem je fakt, že 58 % vyrobených směsí bylo použito do obrusných vrstev, do ložních vrstev bylo dále využito 21 % stejně, jako do vrstev podkladních. To nasvědčuje skutečnosti, že je velká pozornost věnována opravám a obnově povrchů vozovek.
Další velmi zajímavou skutečností je to, že je patrný kontinuální nárůst výrony teplých asfaltových směsí WMA – v roce 2018 činilo jejich množství 6,8 mil tun. V této oblasti je bezkonkurenční zemí Francie, kde bylo vyrobeno ca 3,7 mil tun, následována Norskem (1,3 mil tun) a Holandskem (0,8 mil tun). Výroba WMA je důležitým instrumentem při snižování emisí a energetické náročnosti při výrobě asfaltových směsí.

Zpracoval v dubnu 2020

Václav Valentin

S použitím údajů EAPA (EAPA Asphalt figures 2018) a příspěvku „Asphalt in Europa“ (Asphalt+Bitumen 02/2020).