I když není jasné, jakým způsobem proběhne letošní sezona závodů formule 1, na závodním okruhu v Silverstone /GB byl v říjnu 2019 proveden nový asfaltový povrch. Pro realizaci obdobných projektů je zpravidla k dispozici velmi krátký čas, a proto musí realizační týmy použít skutečně moderní technologie i postupy pro provedení prací. V tomto případě se nejednalo ale pouze o jednoduchou výměnu obrusné vrstvy, nýbrž byl upraven profil celé tratě.

Realizací byla pověřena společnost TARMAC, které spolupracovala s italskou společností DROMO (specialisté pro závodní okruhy), frézování prováděla společnost NRP. Při řešení upraveného profilu trati pak spolupracovali specialisté na 3D modelování (Topcon Positioning Group).

Asfaltové vrstvy závodních tratí se pochopitelně výrazně odlišují od povrchů běžných vozovek, kde jsou oddělené jízdní pruhy, zatímco na závodní trati se ideální linie neustále mění z jedné strany na druhou. V Silverstone musí být vždy dva rozdílné vrcholové body ve směrových obloucích. Tyto oblouky jsou úzké a změna sklonu tak musela být realizována ve velmi krátké vzdálenosti. Proto nebylo možné pouze stávající obrusnou vrstvu odfrézovat a znovu položit. Celý povrch byl přesně naplánován tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí vzniku příčných nerovností (vln) a současně byl upraven příčný sklon v celé délce trati.

Proto byl stávající povrch naskenován a data byla ve formě 3D modelu přenesena do řídícího systému silničních fréz. Průměrná hloubka frézování 70 mm tak byla přesně stanovena a řízena. Na některých místech proto docházelo k hlubšímu frézování, na jiných naopak k mělčímu frézování. Díky tomu vytvořily frézy extrémně přesný povrch pro vlastní pokládku nových asfaltových vrstev. Frézování v rozsahu 87 000 m2 přesto trvalo pouze tři dny a dvě noci.

Následně byla realizována pokládka ložní a obrusné vrstvy ve speciálním provedení pro závodní okruhy (speciální pojivo, upravená čára zrnitosti kameniva, použité frakce atd.) Díky využití moderních metod má Silverstone aktuálně jeden z nejrovnějších povrchů ze všech světových závodních drah. Velmi pozitivní hodnocení přichází nejen z řad odborníků, ale zejména i od zkušebních a závodních jezdců, kteří měli možnost vlastnosti povrchu otestovat.