ročník 2020_zveřejněno 6. března 2020 ÚNMZ


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 12966+A1 (73 7033) Svislé dopravní značky − Proměnné dopravní značky; vydání: březen 2020
S účinností od 2020-09-30 se zrušuje
ČSN EN 12966 (73 7033) Svislé dopravní značky − Proměnné dopravní značky; vydání: srpen 2015
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12966+A1 (73 7033) Svislé dopravní značky − Proměnné dopravní značky; vyhlášena: červen 2019    


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik − Techniky posuzování rizik; vydání: leden 2011
Změna Z1; vydání: Březen 2020

ČSN EN 1992-1-2 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí − Část 1-2: Obecná pravidla − Navrhování konstrukcí na účinky požáru; vydání: listopad 2006
Změna A1; vydání: březen 2020

ČSN EN 12966 (73 7033) Svislé dopravní značky − Proměnné dopravní značky; vydání: srpen 2015
Změna Z2; vydání: březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; vydání: červen 2019


OPRAVY ČSN

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb − Společná ustanovení; vydání: červenec 2016
Oprava 1; vydání: březen 2020 (oprava je vydána tiskem)


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik − Techniky posuzování rizik+); EN IEC 31010:2019; IEC 31010:2019; platí od 2020-04-01
S účinností od 2022-07-18 se zrušuje
ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik − Techniky posuzování rizik; vydání: leden 2011

ČSN EN ISO 80000-4 (01 1300) Veličiny a jednotky − Část 4: Mechanika+); EN ISO 80000-4:2019; ISO 80000-4:2019:2019; platí od 2020-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 80000-4 (01 1300) Veličiny a jednotky − Část 4: Mechanika; vydání: duben 2007

ČSN EN ISO 18674-5 (72 1012) Geotechnický průzkum a zkoušení − Geotechnický monitoring − Část 5: Měření změn napětí snímači celkového tlaku (TPC); EN ISO 18674-5:2019; ISO 18674-5:2019; platí od 2020-04-01

ČSN EN ISO 13437 (80 6140) Geosyntetika − Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti; EN ISO 13437:2019; ISO 13437:2019; platí od 2020-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13437 (80 6140) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím − Metoda pro instalaci a extrakci vzorků v půdě a zkoušení vzorků v laboratoři; Vydání: Červen 1999


ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

73/0004/20 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci − Požadavky a zkušební metody (EN 12767:2019)