ročník 2020_zveřejněno 8. ledna 2020 ÚNMZ

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10007 (01 0334) Management kvality − Směrnice pro management konfigurace; vydání: leden 2020

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN ISO 10007 (01 0334) Systémy managementu jakosti − Směrnice managementu konfigurace; vydání: říjen 2004

ČSN EN 13967+A1 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie − Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky; vydání: leden 2020

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 13967+A1 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie − Plastové a pryžové fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě − Definice a charakteristiky; vyhlášena: červen 2019

ČSN EN 1849-2 (72 7641) Hydroizolační pásy a fólie − Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti − Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; EN 1849-2:2019; platí od 2020-02-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 1849-2 (72 7641) Hydroizolační pásy a fólie − Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti − Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; vydání: duben 2010

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

01/0111/19 Technická dokumentace produktu (TPD)Zápichy – Tvary a kótování

(EN ISO 18388:2019 + ISO 18388:2016 **)

01/0113/19 Technická dokumentace produktu (TPD) − Kótování a tolerování − Část 1: Obecné zásady

(EN ISO 129-1:2019 + ISO 129-1:2018 **)

01/0114/19 Technická dokumentace produktu − Hrany neurčitých tvarů − Označování a kótování

(EN ISO 13715:2019 + ISO 13715:2017 **)

03/0025/19 Nátěrové hmoty − Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy − Část 5: Ochranné nátěrové systémy

(EN ISO 12944-5:2019 + ISO 12944-5:2019)

27/0024/19 Stroje pro zemní práce − Bezpečnost − Část 1: Obecné požadavky

(EN 474-1:2006+A6:2019 **)

RU/0001/19 Analýza problematiky výroby betonu s recyklovaným kamenivem

**) předpokládá se převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN podle 7.3.3 MPN 1:2011