ročník 2019_zveřejněno 8. října 2019 ÚNMZ

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 19650-1 (73 0150) Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetněinformačního modelování staveb (BIM) − Management informací s využitíminformačního modelování staveb − Část 1: Pojmy a principy; (idt ISO 19650-1:2018); vydání: říjen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 19650-1 (73 0150) Organizace informací o stavbách − Management informací využívající informační modelování staveb − Část 1: Pojmy a principy; vyhlášena: červen 2019

ČSN 73 6122 Stavba vozovek − Vrstvy z litého asfaltu − Provádění a kontrola shody; vydání: říjen2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 73 6122 Stavba vozovek − Vrstvy z litého asfaltu − Provádění a kontrola shody; vydání: březen 2008

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 12350-1 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 1: Odběr vzorků; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12350-2 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 2: Zkouška sednutím; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12350-3 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 3: Zkouška Vebe; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12350-4 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 4: Stupeň zhutnitelnosti; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12350-5 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 5: Zkouška rozlitím; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12350-7 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 7: Obsah vzduchu − Tlakové metody; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12350-8 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 8: Samozhutnitelný beton – Zkouška sednutí-rozlitím; vydání: říjen 2010
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12390-3 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; vydání: říjen 2009
Změna Z2; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12390-5 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12390-7 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12390-8 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

ČSN EN 12504-1 (73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích − Část 1: Vývrty − Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku; vydání: říjen 2009
Změna Z1; vydání: říjen 2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13375 (72 7671) Hydroizolační pásy a fólie − Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch − Příprava zkušebních těles; EN 13375:2019; platí od 2019-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13375 (72 7671) Hydroizolační pásy a fólie − Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch − Příprava zkušebních těles; vydání: Červenec 2005

ČSN EN 12390-15 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí; EN 12390-15:2019; platí od 2019-11-01

OPRAVY ČSN

ČSN EN 12350-1 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12350-2 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 2: Zkouška sednutím; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12350-3 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 3: Zkouška Vebe; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12350-4 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 4: Stupeň zhutnitelnosti; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12350-5 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 5: Zkouška rozlitím; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12350-7 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 7: Obsah vzduchu − Tlakové metody; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12350-8 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 8: Samozhutnitelný beton – Zkouška sednutí-rozlitím; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12390-3 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12390-5 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12390-7 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12390-8 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ČSN EN 12504-1 (73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích − Část 1: Vývrty − Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku; vyhlášena: září 2019
Oprava 1; platí od 2019-10-09

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

72/0040/19 Geotechnický průzkum a zkoušení − Zkoušení geotechnických konstrukcí − Část 5: Zkoušení injektovaných kotev (EN ISO 22477-5:2018 + ISO 22477-5:2018)

73/0093/19 Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 4: Pevnost v tlaku – Požadavky na zkušební lisy (FprEN 12390-4 **)

73/0094/19 Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 17: Stanovení dotvarování betonu při zatížení tlakem (FprEN 12390-17 **)

73/0095/19 Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 16: Stanovení smrštění betonu (FprEN 12390-16 **)

73/0097/19 Zálivky za horka − Část 7: Funkční zkoušky zálivek (EN 13880-7:2019)

73/0099/19 Zálivky za horka − Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení (EN 13880-6:2019)

73/0102/19 Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě (EN 12697-12:2018)