ročník 2019_zveřejněno 6. září 2019 ÚNMZ

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1279-3 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu; vydání: září 2019

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1279-3 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu; vyhlášena: únor 2019

ČSN EN 1279-4 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků; vydání: září 2019

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1279-4 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů; vyhlášena: únor 2019

ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A (73 1442) National annex – Eurocode 3: Design of steel Structures – Part 4-2: Tanks; vydání: září 2019

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A (73 1442)) National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-2: Tanks; vydání: březen 2012

ČSN EN 13880-8 (73 6182) Zálivky za horka – Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva; vydání: září 2019

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 13880-8 (73 6182) Zálivky za horka – Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva; vydání: listopad 2004

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů; vydání: září 2019

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů; vydání: únor 1996

ČSN EN 1793-2 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole; vydání: září 2019

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1793-2 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole; vyhlášena: leden 2019

ČSN EN 1793-6 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole; vydání: září 2019

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1793-6 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole; vyhlášena: leden 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění a kontrola shody; vydání: červenec 2016

Změna Z1; vydání: září 2019

ČSN 73 7042 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Národní požadavky; vydání: srpen 2016

Změna Z1; vydání: září 2019

OPRAVY ČSN

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody; vydání: únor 2019

Oprava 1; vydání: září 2019 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 13473-1 (01 1678) Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 1: Určování průměrné hloubky profilu; EN ISO 13473-1:2019; ISO 13473-1:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN ISO 13473-1 (01 1678) Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 1: Určování průměrné hloubky profilu; vydání: listopad 2004

ČSN EN 13074-1 (65 7045) Asfalty a asfaltová pojiva – Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv – Část 1: Zpětné získání odpařováním; EN 13074-1:2019; Platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 13074-1 (65 7045) Asfalty a asfaltová pojiva – Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv – Část 1: Zpětné získání odpařováním; vydání: srpen 2011

ČSN EN 13074-2 (65 7045) Asfalty a asfaltová pojiva – Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv – Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním; EN 13074-2:2019; Platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 13074-2 (65 7045) Asfalty a asfaltová pojiva – Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv – Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním; vydání: srpen 2011

ČSN EN 12350-1 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení; EN 12350-1:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12350-1 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 1: Odběr vzorků; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12350-2 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 2: Zkouška sednutím; EN 12350-2:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12350-2 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 2: Zkouška sednutím; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12350-3 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 3: Zkouška Vebe; EN 12350-3:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12350-3 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 3: Zkouška Vebe; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12350-4 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 4: Stupeň zhutnitelnosti; EN 12350-4:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12350-4 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 4: Stupeň zhutnitelnosti; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12350-5 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 5: Zkouška rozlitím; EN 12350-5:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12350-5 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 5: Zkouška rozlitím; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12350-7 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 7: Obsah vzduchu − Tlakové metody; EN 12350-7:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12350-7 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 7: Obsah vzduchu − Tlakové metody; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12350-8 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 8: Samozhutnitelný beton – Zkouška sednutí-rozlitím; EN 12350-8:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12350-8 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 8: Samozhutnitelný beton − Zkouška sednutí-rozlitím; vydání: říjen 2010

ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; EN 12390-2:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12390-3 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; EN 12390-3:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12390-3 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12390-5 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles; EN 12390-5:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12390-5 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12390-7 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu; EN 12390-7:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12390-7 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12390-8 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou; EN 12390-8:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12390-8 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého − Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12504-1 (73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích − Část 1: Vývrty − Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku; EN 12504-1:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12504-1 (73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích − Část 1: Vývrty − Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku; vydání: říjen 2009

ČSN EN 12697-31 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem; EN 12697-31:2019; Platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12697-31 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem; vyhlášena: září 2007

ČSN EN 12697-32 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem; EN 12697-32:2019; Platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12697-32+A1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem; vyhlášena: prosinec 2007

ČSN EN 12697-33 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek; EN 12697-33:2019; Platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12697-33+A1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek; vydání: prosinec 2007

ČSN EN 12697-44 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese; EN 12697-44:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 12697-44 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese; vydání: březen 2011

ČSN EN 14187-5 (73 6183) Zálivky za studena – Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze; EN 14187-5:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 14187-5 (73 6183) Zálivky za studena – Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze; vydání: říjen 2004

ČSN EN 14187-7 (73 6183) Zálivky za studena – Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene; EN 14187-7:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 14187-7 (73 6183) Zálivky za studena – Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene; vydání: říjen 2004

ČSN EN 14187-9 (73 6183) Zálivky za studena – Zkušební metody – Část 9: Funkční zkouška zálivek; EN 14187-9:2019; platí od 2019-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 14187-9 (73 6183) Zálivky za studena – Zkušební metody – Část 9: Funkční zkouška zálivek; vydání: duben 2007

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

65/0035/19 Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů – Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku (EN ISO 3405:2019 + ISO 3405:2019)

65/0040/19 Ropné výrobky – Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech – Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí (EN 12916:2019)

72/0032/19 Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor (EN 12407:2019 **)

72/0034/19 Přírodní kámen – Terminologie (EN 12670:2019 **)

73/0088/19 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích (FprEN 13791:2019 **)