ročník 2019_zveřejněno 8. srpna 2019 ÚNMZ

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16140 (72 1190) Zkušební metody přírodního kamene − Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly; vydání: srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 16140 (72 1190) Zkušební metody přírodního kamene − Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly; vyhlášena: červenec 2019

ČSN EN 13369 ed. 2 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty; vydání: srpen 2019

S účinností od 2021-04-30 se zrušuje

ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty; vydání: listopad 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 13369 ed. 2 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty; vyhlášena: říjen 2018

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty; vydání: listopad 2013

Změna Z2; vydání: srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

Změna Z1; vydání: říjen 2018

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 17087 (72 8014) Stavební výrobky − Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu;

EN 17087:2019; platí od 2019-09-01

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

65/0029/19 Asfalty a asfaltová pojiva – Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv − Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním (EN 13074-2:2019)

65/0030/19 Asfalty a asfaltová pojiva − Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv − Část 1: Zpětné získání odpařováním (EN 13074-1:2019)

73/0080/19 Navrhování betonových mostních konstrukcí (změna ČSN 73 6214:2014)

73/0081/19 Národní příloha − Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí − Část 4-2: Nádrže

73/0083/19 Provádění speciálních geotechnických prací − Trysková injektáž (EN 12716:2018)

75/0027/19 Sypané hráze (revize ČSN 75 2310:2006)