Zpravodaj SILNICE MOSTY je vydáván 4x ročně pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic a dalších odborníků ze silničního hospodářství.
Obsah se dělí na část „modrou“ a „fialovou“, které jsou charakteristické svým obsahem takto:

Modrá část je informační částí zpravodaje. Podává zprávy o činnosti Sdružení a slouží k předávání informací z oboru jeho čtenářům. Užívá následující rubriky:

 • informace ze státní a majetkové správy a SPS v ČR
 • činnost Sdružení
 • odborné akce
 • odborné informace
 • EAPA
 • legislativa
 • technické předpisy a normalizace
 • představujeme

Fialová část obsahuje anotace a odborné informace z níže uvedených zahraničních časopisů:

 • REVUE GÉNÉRALE
 • ASPHALT
 • ASPHALT & BITUMEN
 • GESTRATA
 • STRASSE UND AUTOBAHN
 • STRASSEN- UND TIEFBAU
 • PUBLIKACE EAPA

Portál Baunetzwerk.biz s aktuálními informacemi (Straßen- und Tiefbau, Asphalt & Bitumen)

Četnost: 4x ročně
Cena: pro odběratele mimo Sdružení: 250 Kč/výtisk + DPH, roční předplatné 1 000 Kč + DPH
Vydává: Sdružení pro výstavbu silnic, Thámova 181/20, Praha 8, 186 00
Redakce: PRAGOPROJEKT, a.s., Oddělení PŠČ, Thámova 181/20, Praha 8, 186 00, tel.: 255 723 752; e-mail: svs@pragoprojekt.cz; svs@sdruzeni-silnice.cz; www.sdruzeni-silnice.cz

Odpovědný redaktor: Mgr. Eva Procházková
Redaktor „fialové části“: Marie Gajdošová
Grafický návrh a realizace: Titty, s.r.o.

MK ČR E 10489
ISSN 1804-8684

Za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci podle platných právních norem odpovídá její zadavatel. Redakce neodpovídá za správnost dodaných údajů v uveřejněných inzerátech a není povinna zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.