Aktuality

Z činnosti Sdružení

Odborné akce a informace

Shrnutí poznatků z konference AV´19

Únava asfaltových směsí a její vliv na navrhování vozovek –
nové zahraniční poznatky

Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Hodnocení teplotní citlivosti a viskoelastických vlastností asfaltových pojiv

Oživovací přísady a zkušenosti s jejich používáním
z výzkumného pohledu a z hlediska správců komunikací

Při recyklaci asfaltových směsí musí být v souladu
celý řetězec jednotlivých procesů

Kamenivo pro stavební účely

Současná využitelnost a životnost zásob ložisek stavebních surovin
na území České republiky

Výzkum a vývoj

Vliv kvality fileru, drobného kameniva a mastixové malty na užitné vlastnosti asfaltových směsí – nejnovější výsledky výzkumu

Má elektromobilita u stavebních strojů smysl?