Aktuality

Z činnosti Sdružení

Odborné akce a informace

Opětovné použití a recyklace asfaltových směsí

Hluk od dopravy a nové druhy směsí do obrusné vrstvy – poznatky z Francie

Hodnocení kvality spojení asfaltových vrstev vozovky

Výstavba dálnice „D3 0309/I Bošilec−Ševětín“

Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Účinnost oživovacích přísad a funkční charakteristiky oživených pojiv

Poznatky s uplatněním některých strusek v technologii recyklace za studena

Bezpečnost

Asfalty – bezpečné zacházení, nebezpečí a rizika!

Výzkum a vývoj

Funkční zkoušky asfaltových pojiv – záruka dlouhé životnosti asfaltových směsí

Použití nanočástic u oprav trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

Výběrová řízení pro asfaltové technologie s nízkoteplotními asfaltovými směsmi