Logo Logo

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze (47. jednání)

Dne 5. dubna 2018 se v Jihlavě v zasedací místnosti COLAS CZ, a.s. uskutečnilo 47. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. Zasedání zahájil vedoucí týmu Ing. V. Valentin, který přivítal přítomné a dodatečně omluvil 2 členy týmu. Poté následovala kontrola plnění závěrů z předchozí 46. porady, »

Věstník 5/2018

ročník 2018_zveřejněno 7. května 2018 ÚNMZ »

Zpráva z jednání technické komise EAPA (4/2018)

Na úvod jednání technické komise (TC) EAPA, která se konala v dubnu v Bonnu, byla podána E. Beuvingem krátká informace o situaci s přijímáním evropských norem pro asfaltové směsi a asfalty v komisích CEN/TC 227/WG 1 „Asfaltové směsi“ a TC 336/WG 1„Asfaltová pojiva“. »

Výběr z nových právních předpisů (5/2018)

Částka 144 rozeslána: 7. 12. 2017 vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účinnost: 1. ledna 2018 »

Informace ze 101. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 28. 3. 2018 v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech (dále jen SR) zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, přivítal přítomné a informoval, že pozvaní hosté, náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., a ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica se omluvili, protože byli pozváni na jednání hospodářského výboru »

Informace o průběhu konference „XIX. Deutsche Asphalttage 2018“ v Berchtesgadenu

Ve dnech 28. února až 2. března 2018 se konala v bavorském Berchtesgadenu tradiční konference s názvem „Německé dny asfaltových technologií 2018“ (Deutsche Asphalttage 2018). Konference, která se tradičně každé dva roky koná v tomto alpském středisku a kterou pořádá Německý svaz pro asfaltové vozovky (Deutscher Asphaltverband – DAV), byla již 19. ročníkem. »

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

K tématu zdraví, bezpečnost a životní prostředí (sekce 5B) bylo na kongres Eurasphalt & Eurobitume 2016 zasláno 21 příspěvků, z nichž šest bylo vybráno k ústní prezentaci. Sekcí provedla zpravodajka sekce Karin Hennung ze Švédska, která představila klíčové otázky obsažené v příspěvcích této sekce. »

Předpisy MD pro obor PK (1. 12. 2017 ‒ 10. 4. 2018)

 »

Věstník 4/2018

ročník 2018, zveřejněno 6. dubna 2018 ÚNMZ »

Tým pro BOZP (1. jednání)

Dne 14. 11. 2017 se uskutečnilo 1. jednání týmu č. 11 Sdružení pro BOZP, který vznikl rozdělením týmu č. 10 pro BOZP a ŽP. Vedoucí týmu byl zvolen Ladislav Škaroupka ze společnosti Skanska a.s. »